religinis

religinis
relìginis,adj. (1) susijęs su religija, tikybinis: Religinis auklėjimas susiejo jį (A. Baranauską) su feodalinės Lenkijos tradicijomis V.Myk-Put. Relìginis įsitikinimas NdŽ. Tas katekizmas iš esmės nesiskiria nuo kitų to laiko religinių leidinių KlbIII239(J.Balč). Relìginės apeigos NdŽ. Relìginiai karai NdŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • religinis auklėjimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame gyvenime, išgyventi… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • religinis fundamentalizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Religinio autoriteto skelbimas visuotiniu ir absoliučiu, reikalavimas, kad tikėjimo ir etikos dalykai būtų priimami tiesiogiai ir teisiškai institucionalizuoti. Religiniai fundamentalistai skelbia vienos… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • religinis — reli̇̀ginis, reli̇̀ginė bdv. Reli̇̀ginis áuklėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • religious education — religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • relligiose Erziehung — religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • религиозное воспитание — religinis auklėjimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kurios nors religijos pažiūrų ir įsitikinimų formavimas siekiant, kad jaunimas ar suaugusieji galėtų aktyviai dalyvauti religinės bendruomenės dvasiniame, doroviniame ir kultūriniame… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • religion fundamentalism — religinis fundamentalizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Religinio autoriteto skelbimas visuotiniu ir absoliučiu, reikalavimas, kad tikėjimo ir etikos dalykai būtų priimami tiesiogiai ir teisiškai institucionalizuoti. Religiniai… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • scholastika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vyraujanti viduramžių filosofijos kryptis, aiškinanti religiją loginiais samprotavimais. Scholastikai atsirasti įtakos turėjo žymiausi Katalikų bažnyčios filosofai Augustinas (354–430), kuris daugiausia… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • atpurtyti — atpùrtyti tr. 1. K išbudinti. 2. atkratyti, atgrėsti: Religinis nerimtumas jį atpurtė nuo tikėjimo rš. purtyti; apipurtyti; atpurtyti; išpurtyti; nupurtyti; papurtyti; perpurtyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deizmas — deìzmas sm. (2) DŽ religinis filosofinis mokymas, kuris laiko Dievą visko pradžia, bet nepripažįsta jo asmeniškumo ir kišimosi į pasaulio ir gamtos raidą …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”